Pasitelkusi informacines technologijas „Vildika“ sėkmingai didina darbo našumą

Siekdama plėsti savo pardavimus bei didinti įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose, UAB „Vildika“ vykdo darbo našumo optimizavimo ir eksporto didinimo diegiant informacines technologijas projektą.

2012 m. gruodžio 20 d. finišo tiesiąją pasieks „Vildikos“ nuo 2011 m. birželio 21 d. įgyvendinamas projektas „UAB „Vildika“ darbo našumo ir eksporto didinimas, diegiant informacines technologijas“, iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „E-verslas LT“. Įmonė į projekto įgyvendinimą jau investavo 124.762,52 Lt nuosavų lėšų bei gavo tokią pačią sumą paramos. Bendra 17 mėn. trukmės projekto vertė – 266.756,00 Lt.
Siekiant optimizuoti įmonės gamybos procesus bei didinti darbo našumą:
• atlikta įmonės verslo procesų kompleksinio optimizavimo galimybių analizė bei poreikių tyrimas;
• sukurta ir diegiama su gamybine bei administracine įmonės veikla susijusių verslo procesų valdymo IT sistema;
• įsigyta tinkamam sistemos funkcionavimui reikalinga kompiuterinė technika.
UAB „Vildika“ direktoriaus Tomo Marcijono įsitikinimu, iki projekto įgyvendinimo pabaigos – 2012 m. gruodžio mėn., Europos Sąjungos gauta parama atvers naujas galimybes įmonei įgyti didesnį konkurencinį pranašumą vykdant tolimesnę sėkmingą verslo plėtrą į naujas rinkas, optimizuoti verslo procesus ir padidinti įmonės darbo našumą.