18

ergonomiškų darbo vietų

1

pasitarimų erdvė

1

virtuvė

196 m2

biuras

 

Klientas:  UAB Sargasas

Vieta: Popieriaus g. 15, LT-08404 Vilnius

Architektė: Ingrida Daškevičiūtė

Projekto vadovas: Aušrinė Normatienė, Vildika

Projekto aprašymas